Цагаачлалын Хуулийн Семинар

Цагаачлалын талаар үнэгүй семинар ярилцлага болно. Зүүн Эргээс ирэх Монгол цагаачлалын хуульч Д. Жилээ АНУ-ын цагаачлалын олон төрлийн асуудлаар ярьна. 7 сарын 30, 11 цагт, BAMCA office, Oakland.

Мөн ганцаарчлан уулзаж зөвлөгөө өгнө. 7 сарын 30-нд Oakland, 7 сарын 31-нд San Francisco. Зөвлөгөө авах хүмүүс өмгөөлөгчтэй өөртэй нь утсаар холбоо барьж цаг авна.

Өмгөөлөгчтэй холбоо барих: Д. Жилээ
Утас: (407)-308-5193
Имэйл: jile@jilelaw.com
Website: http://jilelaw.com