Эх Үрсийн Баяр 2016

2016 оны эх үрсийн баяр хөл хөгжөөнтэй өргөн дэлгэр сайхан боллоо. Зохион байгуулсан бүх байгууллагад талархлаа илэрхийлж улам их амжилт хүсье. 
Ерөнхий зохион байгуулагч Бурхан шашны Занабазар төв
Хамтран зохион байгуулагчид БАМХ, Гэр төв, ЕКГ, Иммануэл сүм