Back to All Events

Нийгмийн даатгалын тухай хууль, түүний шинэчлэлүүд, тэтгэврийн даатгалд гадаадад байгаа монголчууд хэрхэн хамрагдах тухай

  • Монгол соёлын төв 650 University Avenue, Suite 6 Berkeley, CA, 94710 United States (map)
investments-in-mongolia.jpg

 Монгол улсын засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг Эрүүл мэнд, нийгмийн даатгалын ерөнхий газрын ажилтан Ш.Ган-Эрдэнэ "Нийгмийн даатгалын тухай хууль, түүний шинэчлэлүүд, тэтгэврийн даатгалд гадаадад байгаа монголчууд хэрхэн хамрагдах тухай" яриа хийнэ.

Нийгмийн даатгалын дэвтэр болон бусад бичиг баримтаа авчирсан хүмүүст нэг бүрчлэн зөвлөлгөө өгнө.
Бэй Аэриагийн Монголчуудын Холбоо.